داریوش عابدی

داریوش عابدی مطالب ۱

دانش آموخته کارشناسی سخت افزار کامپیوتر از دانشگاه صنعتی سجاد و کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی تهران. دانشجوی دکتری معماری کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران. حوزه‌های تحقیقات این جانب شامل طراحی مدارهای نانوتکنولوژی، طراحی سیستم‌های امبدد، امنیت سخت‌افزار و پردازش سیگنال‌ در حوزه پزشکی می‌باشد.

error: اجازه کپی برداری از مطالب غیر فعال می باشد